Strona główna Dane kontaktowe  
Galeria zdjęć

1. Przepompownia ścieków "Rynek"
o wydajności Q = 90,0 l/sek.

2. Rurociąg tłoczny 2 x 400 mm L = 47 mb
rurociąg tłoczny 500 mm L = 1104 mb

3. Zbiornik retencyjno - filtracyjny
o Vret. = 687 m3 dla wsi Olszowa gm. Ujazd

4. Zbiornik retencyjny wieżowy Długomiłowice gm. Reńska Wieś

5. Pompownia strefowa w Radziejowie
gm. Reńska Wieś

Działalność projektowa

W dorobku naszego biura posiadamy następujące najważniejsze opracowania:

 • Program ogólny - wodociąg m. Raciborza
  sieci wodociągowe o średnicy DN 600 mm i DN 500 mm
 • Magistrala wodociagowa DN 600 mm Grotowice - Opole
  DN 600 mm L = 1617 mb, DN 300 mm L = 504 mb,
  DN 200 mm L = 215 mb
 • Magistrala wodociągowa DN 500 mm w Raciborzu
  DN 500 mm L = 640 mb,
  rurociąg dosyłowy DN 250 mm L = 158,5 mb
 • Program ogólny kanalizacji sanitarnej dla m. Krapkowice
  kanalizacja sanitarna DN 0,20 ÷ 0,50 m L = 22013 mb
  rurociągi tłoczne DN 50 ÷ 400 mm L = 7910 mb
  oczyszczalnie ścieków o wydajności Qśr.d = 21458,3 m3
 • Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków
  w Pilszczu gmina Kietrz
  Kanalizacja sanitarna DN 0,20 m L = 4854 mb
  oczyszczalnia ścieków o wydajności Q = 13,9 m3/h
 • Projekt budowlany. Rozwiązania kompleksowe uzbrojenia podziemnego w sieci wodociagowe kanalizacji sanitarnej
  i deszczowej, sieci n/n i ś/n, oświetlenia ulic
  dla ODJ przy ul. Prudnickiej i ul. Mieszka I w Krapkowicach
  sieć wodociagowa DN 80 ÷ 150 mm L = 1915 mb
  kanalizacja sanitarna DN 0,15 ÷ 0,20 m L = 1686,5 mb
  kanalizacja deszczowa DN 0,20 ÷ 0,60 m L = 1887 mb
 • Program ogólny rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Raciborzu
  kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 0,20 ÷ 0,40 m L = 24 100 mb
  kanalizacja sanitarna ciśnieniowa L = 4240 mb
  kanalizacja deszczowa DN 0,30 ÷ 1,40 m L = 21610 mb
  rurociagi tłoczne DN 100 ÷ 250 mm L = 5860 mb
  przepompownie ścieków szt. 11 o wydajności
  Q = 38 + 51 = 89 dm3/sek.
 • System kanalizacji sanitarnej dla m. Krapkowice -
  Zadanie Nr 3. Sieć wod. - kan. i przepompownie ścieków "Rynek" i "Głęboka" - opracowanie wielobranżowe
  (Zdjęcie nr 1)

  sieć wodociągowa DN 90 ÷ 110 mm L = 607 mb
  kanalizacja sanitarna DN 0,20 m L = 795 mb
  kanalizacja deszczowa DN 0,20 ÷ 0,30 m L 138 mb
  rurociągi tłoczne DN 225 ÷ 400 mm L = 2117 mb
  przepompownia ścieków "Rynek" o wydajności Q = 90,0 l/sek.
  przepompownia ścieków "Głęboka" o wydajności Q = 90,0 l/sek.
 • Projekt odprowadzenia ścieków z dzielnicy "OTMĘT"
  w Krapkowicach. Projekt rurociągu tłocznego ścieków
  z przepompowni PV do komory wlotowej na oczyszczalni ścieków z przejściem pod rzeką Odrą (Zdjęcie nr 2)

  2 x DN 400mm - Zadanie Nr 2
  rurociąg tłoczny 2 x DN 400 mm L = 47 mb
  rurociąg tłoczny DN 500 mm L = 1104 mb
 • Projekt (B + W) sieci gazowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia
  i nawierzchni drogowej w Kędzierzynie - Koźlu
  sieć gazowa DN 90 mm L = 253 mb
  kanalizacja deszczowa DN 0,25 m L = 171 mb
  oświetlenie ulicy L = 140 mb
  nawierzchnia drogowa o powierzchni F = 1210 m2
 • Kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjno - filtracyjnym wód opadowych dla wsi Olszowa Gmina Ujazd (Zdjęcie nr 3)
  kanalizacja deszczowa DN 0,40 ÷ 0,60 m L = 356 mb
  zbiornik retencyjno - filtracyjny o Vret. = 687 m3
  osadnik UNICON o średnicy DN 2000 mm i V = 5,0 m3
 • Projekt budowlany i wykonawczy systemu kanalizacji sanitarnej dla dz. Kłodnica w Kedzierzynie - Koźlu
  kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN 0,20 ÷ 0,40m L = 11980 mb
  przepompownie ścieków szt. 11
  kanalizacja ciśnieniowa
 • Projekt budowlany i wykonawczy systemu kanalizacji sanitarnej dla dz. Koźle w Kędzierzynie - Koźlu
  kanalizacja sanitarna DN 0,20 ÷ DN 0,40 m L = 9540 mb
  przepompownie ścieków szt. 9
 • Koncepcja projektowa. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej u źródeł rzeki Prosny w oparciu o oczyszczalnię ścieków w Praszce i Byczynie. Studium wykonalności systemu kanalizacji sanitarnej. Raport oddziaływania na środowisko.
  inwestycja obejmuje Gminy Praszka, gorzów Śląski, Byczyna, Radłów, Rudniki o powierzchni około 432,40 km2

Copyright © PROJWIK 1990 - Firma  |  Projektowanie  |  Osiągnięcia  |  Wykonawstwo  |  Kontakt