Strona główna Dane kontaktowe  
Informacje o firmie

Biuro nasze powstało w roku 1990 jako specjalistyczna jednostka zajmująca się projektowaniem urządzeń dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej.

Wykonujemy kompletną dokumentację projektową (wszystkie branże):

 • ujęć wody
 • sieci wodociągowej
 • pompowni wody i ścieków
 • stacji uzdatniania wody
 • kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • oczyszczalni ściekow
 • zbiorników retencyjnych wód burzowych
 • zbiorników retencyjno - filtracyjnych wód deszczowych

Zajmujemy się:

 • wykonywaniem analiz obiektów wodociągowo - kanalizacyjnych w aspekcie ograniczenia energochłonności procesów technologicznych
 • wykonywaniem dokumentacji do dochodzeń wodno - prawnych
 • wykonywaniem studiów wykonalności
 • raportów oddziaływania na środowisko

Biuro nasze ztrudnia doświadczonych projektantów. Wykonywane przez nas dokumentacje projektowe wyróżniają się dużym stopniem dokładności i wysoką jakoscią opracowania.
Ponadto współpracujemy z firmą zajmujacą sie produkcja urządzeń dla potrzeb gospodarki wodno - ściekowej.

Dostarczamy n/w urządzenia w wykonaniu zw stali kwasoodpornych:

 • włazy i pokrywy włazowe
 • balustrady
 • drabiny BHP
 • wyposarzenie pompowni wody i przepompowni ścieków
 • zastawki i zasuwy kanałowe
 • klapy zwrotne
 • głowice do studni głębinowych
 • szczelne przejścia przez ściany
 • kraty rzadkie
 • zagarniacze
 • schody stalowe
 • konstrukcje stalowe

Wykonane i zamontowane przez nas urządzenia charakteryzują się wysoka jakością wykonania. Brak zgłoszeń reklamacyjnych ze strony zamawiających.

 

Copyright © PROJWIK 1990 - Firma  |  Projektowanie  |  Osiągnięcia  |  Wykonawstwo  |  Kontakt