Strona główna Dane kontaktowe  
Nasze osiągnięcia

Biuro nasze zaprojektowało modernizację kolektora ogólnospławnego "K" przebiegającego od ul. Powolnego, Żwirki i Wigury (wykonano zbiornik retencyjny), Mozarta, Minorytów, Szpitalna, Katedralna, ks. Baldego, Nadbrzeżna, Rybacka do syfonu pod rzeką Odrą.

 • Koncepcja technologiczna uporządkowania kanalizacji ogólnospławnej Śródmieścia Opola
  budowa, przebudowa i modernizacja kanałów sanitarnych i ogólnospławnych na terenie miasta Opola - powierzchnia zlewni 240 ha
 • Projekt wstępny modernizacji kanalizacji ogólnospławnej Śródmieścia Opola
  kanały sanitarne i ogólnospławne DN 0,40 ÷ 1.40 m L = 3030 mb
 • Kolektor ogólnospławny "K" - centrum m. Opola - I etap
  kanał ogólnospławny DN 0,80 m L = 280 mb
 • Kolektor ogólnospławny "K" - centrum m. Opola - II etap ul. Żwirki i Wigury
  Kanal ogólnospławny DN 0,30 ÷ 1,00 m L = 211 mb
  zbiornik retencyjny wód burzowych V = 3240 m3 z przepompownią PD2 (wody opadowe) i PS1 (ścieki sanitarne pogody suchej)
 • Kolektor ogólnospławny "K" - centrum m. Opola - III etap ul. Mozarta
  Kolektor główny ścieków ogólnospławnych "Młynówka" DN 800 ÷ 1800 mm
  wraz ze zbiornikiem ZR1 V = 5000 m3 i ZR2 V = 3240 m3
  Wykonany zbiornik retencyjny ZR2 o pojemności V = 3240 m3 wyposażony jest w pompownie PD2 wód burzowych o wydajności Q = 120 dm3/sek. Komory zbiornika wyposażone zostały w urządzenia zapobiegające sedymentacji zawiesiny. Zretencjonowane wody burzowe przepompowywane są z czasowym opóźnieniem do przebudowanego kolektora ogólnospławnego, gdzie spławiane są na oczyszczalnię ścieków. W obiekcie zbiornika retencyjnego znajduje się również przepompownia ścieków PS1 pogody suchej o wydajności Q = 480 dm3/sek., która przetłacza ścieki sanitarne do kolektora ogólnospławnego. Przedmiotowy zbiornik retencyjny wraz
  z przebudową kolektora ogólnospławnego DN 0,80 ÷ 1,80 m w śródmieściu m. Opola jest naszym dotychczasowym największym zawodowym osiągnięciem.
 • Projekt budowlany i wykonawczy - Instalacja ściekowa. Kolektor "K" -
  przebudowa w ul. Szpitalnej, Katedralnej i Nadbrzeżnej w Opolu
  kanały sanitarne DN 250 ÷ 300 mm L = 309 mb
  kanały sanitarne DN 400 ÷ 500 mm L = 103 mb
  kolektor ogólnospławny DN 1000 ÷ 1800 mm L = 680,6 mb

 

Zbiornik retencyjny wód burzowych ZR2 V = 3240 m3
OPOLE ul. Żwirki i Wigury


Przepompownia ścieków PS1 pogody suchej Q = 480 dm3/sek. (poziom -2)

 


 

Przepompownia ścieków burzowych PD2 Q = 120 dm3/sek. (poziom -2)


Zbiornik retencyjny - pomieszczenia techniczno - socjalne (poziom -1)

 


 

Zbiornik retencyjny - pomieszcenia sterownicze (poziom -1)


Zbiornik retencyjny - komora boczna z korytem przelewowym

 


 

Zbiornik retencyjny w budowie

Zbiornik ten zaprojektowano w oparciu o doświadczenia projektowe i eksploatacyjne w zachodniej Europie (Niemcy) gdzie rozwiązywane były problemy kanalizacji ogólnospławnej w centrach miast. Rozwiązania te porzadkują gospodarkę ściekową bez potrzeby dokonywania rozdziału na kanalizację sanitarną i deszczową. Zbiornik ten wyposażony został w nowoczesne urządzenia sterownicze i przeciw wybuchowe gwarantujące automatyczną i bezpieczną pracę.

Przedmiotowy zbiornik wód burzowych jest naszym największym dotychczasowym osiągnięciem.

 

Copyright © PROJWIK 1990 - Firma  |  Projektowanie  |  Osiągnięcia  |  Wykonawstwo  |  Kontakt